In memoriam: Paul van Kampen


Op zondag 17 juli 2022 is onze collega Paul van Kampen na een zeer kort ziekbed overleden. We kennen Paul al sinds 2005: eerst als klant en deelnemer en sinds eind 2010 als collega, trainer en partner. Paul heeft veel voor onze organisatie betekend. Zijn aanvullende competenties, confronterende stijl, humor en mensgerichte zakelijkheid, waren een echte meerwaarde. Die kon hij gelukkig ook maximaal inzetten voor onze relaties. Vele cursisten, zakenpartners, intervisiedeelnemers en ondernemers, hebben genoten van zijn begeleiding. Nooit als betweter, maar altijd blijven doorvragen om de ontwikkeling van de ander te stimuleren. Nooit de keuze opdringen, maar altijd de ander de vrijheid te geven om er wel of niet iets mee te doen.

Extra wrang is dat hij sinds 1 januari met ‘vroegpensioen’ is gegaan. Niet om te stoppen, maar om alleen nog de leuke trajecten met ons samen te doen, waar hij energie van kreeg en daarnaast extra aandacht te geven aan zijn vrouw Els, hun kinderen en vooral de kleinkinderen. Helaas heeft het niet zo mogen zijn. We houden ons vast aan de mooie herinneringen en de betekenis van Paul voor Delphi Mindconnection. We troosten ons ook met de gedachte dat Paul bij de relaties niet vergeten is, blijkens de vele persoonlijke boodschappen die we van onze relaties hebben gehad. Wil je ook een boodschap achterlaten, dan kan dat op https://herinnering.dela.nl/paulvankampen

Natuurlijk wensen we de familie heel veel sterke om dit onmetelijke verlies te dragen.

 

Het Delphi Team, Goof van Kalmthout en Paul Driesen