Mindconnection onderbouwd


Langzamerhand wordt met onderzoek onderbouwd en aangetoond wat we al lang wisten: als goed werkgeverschap en goed werknemer-schap samenkomen in Mindconnection ontstaat er een organisatie die productief is, waar mensen graag werken, minder ziek zijn en echt betrokken zijn. Dit levert aan alle kanten winnaars. We baseren dit overzicht op het onderzoek van Gallup, een Amerikaans onderzoeksbureau dat onderzoek doet naar betrokkenheid van medewerkers. Mindconnection is de voorwaarde voor echte betrokkenheid. Als er te weinig Mindconnection is gaat de rem erop. Dit onderzoek is gebaseerd op interviews en vragenlijsten die door meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd zijn ingevuld. Uit ‘The state of the global workplace’ (2012) komen de volgende zaken naar voren:

Gallup onderscheidt drie soorten medewerkers: de actief betrokken medewerker, de niet betrokken medewerker en de actief tegenwerkende medewerker (ook directie en management worden onder medewerkers gerekend).
Het ontwikkelen van sterktes en bezig zijn met wat waar je goed in bent werkt veel beter dan focussen op het ontwikkelen van zwakkere competenties. Focussen op zwaktes is een voedingsbodem voor negativisme en zelfs voor actief tegenwerken. Werken vanuit kracht en doen waar je goed in bent is motiverender dan geld, vakanties, een goed pensioen, een bedrijfsvoetbaltoernooi of trainingen.

Slechts 13% van de medewerkers wereldwijd is volledig betrokken (mindconnected) met hun werk. Ze zijn emotioneel verbonden met het bedrijf en focussen op het creëren van waarde. Het dubbele percentage is ronduit negatief over het bedrijf waar ze werken. In Nederland liggen deze percentages respectievelijk op 9% en 11%. 80% is dus ‘niet betrokken’ bij het werk.

De best scorende organisaties op mindconnection scoren ook beter op de harde cijfers:

Ze zijn 22% winstgevender
Ze zijn 21% productiever
De omzet ligt 25% tot 65% hoger
Ze worden beter gewaardeerd door klanten (+10%)
Er zijn 48% minder veiligheidsincidenten
Er is 37% minder afwezigheid
Er komen 41% minder kwaliteitsfouten voor
De uitkomsten zijn consistent door alle branches en regio’s in de wereld.

 

Mindconnected mensen zijn ook gelukkiger!

Het percentage mensen die de kwaliteit van hun leven op een 7 inschalen én verwachten dat dit in de toekomst naar een 8 gaat is 3x hoger onder mindconnected mensen dan mensen die niet actief betrokken zijn. De kans dat ze hun dagelijkse activiteiten leuk vinden is 4x hoger. Het lijkt er dus sterk op dat medewerkers er gelukkiger van worden en meer plezier ervaren.

 

Wat wordt er gemeten?

De metingen die Gallup doet zijn gericht op universele waarden: menselijke emotionele behoeften zoals de behoefte aan respect, positieve relaties en persoonlijke ontwikkeling. Er wordt dus een sterke correlatie aangetoond tussen het realiseren van deze waarden en de harde performance van organisaties! Het mes snijdt aan vele kanten; iedereen wordt hier beter van!

 

Hoe ontwikkelt zich dat in de toekomst?

Er zijn een aantal ontwikkelingen die het moeilijker maken een positieve verbondenheid te behouden met collega’s, het bedrijf en de omgeving:

  • De toename van diversiteit; het verschil tussen denk-wijzen van mensen wordt groter. Dit merken we intern in de organisatie, maar ook extern (klanten en leveranciers).
  • Veranderingen moeten steeds sneller. Wat vandaag normaal is, hoeft dat morgen niet meer te zijn.
  • Problemen worden complexer. We moeten met steeds meer spelers en factoren rekening houden.
  • Ook de interne druk neemt toe. Er wordt steeds meer van management en medewerkers verwacht.

Diegene die er niet in slagen onder hogere druk verbonden te blijven vallen buiten de boot. Het is dan ook zeer aannemelijk dat de verschillen tussen mindconnected en niet mindconnected organisaties toe zullen nemen. Zowel qua prestaties als qua werkplezier. Het aantrekken van talent zal voor deze organisaties veel gemakkelijker zijn.

 

Goed werknemer-schap

Ook de Mindconnected medewerker zal steeds populairder worden. Mindconnected mensen zijn de winnaars van de toekomst!

 

Delphi Mindconnection gebruikt de Gallup vragenlijst als basis voor haar analyse van organisaties. Hiermee is snel een inschatting te maken van het verbeterpotentieel door de (verdere) transformatie naar een Mindconnected organisatie. Neem gerust contact op als u de mogelijkheden binnen uw organisatie met ons wil bespreken.