Moed en Kwetsbaarheid


Moed en kwetsbaarheid: De man in de arena

Moed en Kwetsbaarheid

Courage: moed vanuit het hart

‘Het is niet de criticus die telt; niet degene die ons erop wijst waarom de sterke man struikelt,of wat de man de daad beter had kunnen doen.

De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat, zijn gezicht besmeurd met stof, zweet en bloed; die zich kranig weert; die fouten maakt en keer op keer tekortschiet, omdat dat nu eenmaal onvermijdelijk is;

Die desondanks toch probeert iets te bereiken; die groot enthousiasme en grote toewijding kent; die zich helemaal geeft voor de goede zaak;

Die, als het meezit, uiteindelijk de triomf van een grootse verrichting proeft, en die, als het tegenzit en als hij faalt, in elk geval grote moed heeft getoond…’

 

 

Dit is een onderdeel van de speech van Theodore Roosevelt In Sorbonne 2010. Het geeft in essentie weer hoe je vol in het leven staat: het accepteren dat je tekortschiet en desondanks toch vol voor je idealen gaan. Dit in volledige besef dat je kunt winnen of verliezen. Het vergt moed om jezelf dan toch volledig te geven…

 

Kwetsbaarheid is geen keuze, het is geen zwakte, het is een gegeven. De enige keus die we hebben is hoe we ermee omgaan. Hoe moedig je bent bepaalt de mate waarin je kwetsbaar durft te zijn, Wat weer de sleutel is naar echte verbinding. Knowhow to get Mindconnected!

We hebben vaak de gelegenheid elkaar feedback te geven. Waardeer de man in de arena om zijn moed, zijn inzet en zijn kwetsbaarheid. Maak hem beter, geef feedback die hem helpt. De criticus telt nooit…

O ja, mocht je een cultuur willen in je afdeling of organisatie waarbij mensen zich volledig geven, openstaan voor feedback, veranderingen en verbonden blijven. Geef dan zelf het goede voorbeeld. Kwetsbaarheid helpt…

Als je echt geïnteresseerd bent in dit onderwerp, raad ik je aan ‘de kracht van kwetsbaarheid’ te lezen van Brene Brown of kijk naar bijgaande video

 

Geen innovatie, creativiteit, verandering, verbinding, samenwerking zonder kwetsbaarheid!! Jezelf volledig geven zonder dat je weet of je succes zult hebben of kritiek zult krijgen. Jezelf volledig geven, gewoon omdat het nodig is voor het doel. Dat zijn de echte helden. Dat zijn de echte leiders.

 

In de Congruentiemanager 2.0 training gaan we op zoek naar betere besluiten in onzekere en complexe situaties. Ook daarin zit veel kwetsbaarheid. Zonder kwetsbaarheid geen intuïtie!