Iedereen leert op een andere manier. Ontdek ook jouw stijl!


Stuur een mail naar pd@delphimindconnection.nl voor jouw leerstijltest!

De tip van deze week gaat over leerstijlen. Wat werkt effectief bij jou?

Mijn naam is Paul Driesen van Delphi Mindconnection. Onze relaties noemen ons expert op het gebied van Resultaatgericht Samenwerken.

Als je iets nieuws gaat doen, waar begin je dan mee? Ben jij een denker of een doener? Waarschijnlijk weet je het wel van jezelf. Maar hoe zit dat met de mensen om je heen? Ken je hun stijl?

Even een stukje theorie van Kolb: er zijn 4 leerfasen:
• Concreet ervaren
• Waarnemen en overdenken
• Abstracte begripsvorming
• Actief experimenteren

Op bijgaand plaatje zie je dat schematisch weergegeven. Sommigen springen meteen in het diepe door te doen, anderen wikken en wegen liever eerst.

Om iets te leren moet je 1x deze cirkel rond. Je doet iets wat leidt tot een concrete ervaring, je bezint je door waar te nemen en te reflecteren, je overdenkt het geheel en weegt de opties, je kiest en beslist om het volgende te experimenteren en te doen.

Natuurlijk maakt het niet uit waar je begint, als je maar een keer rond bent. Dan heb je iets geleerd. En dat kan snel gaan: je doet iets, het ging best goed, dat blijf je voortaan doen en je doet het weer.

Wat is jouw leerstijl? Wordt bewust bekwaam en druk op deze knop om een gratis leerstijltest aan te vragen. Vergeet niet te delen, te abonneren of verder te snuffelen op onze kennisbank.