Visie op Resultaatgericht Samenwerken


Om het voor jou gemakkelijker te maken je team ’te richten’ willen we graag onze visie op Resultaatgericht Samenwerken met je delen. Het is een visie op hoofdlijnen die vrij gemakkelijk te begrijpen is en waardevol om in je team te bespreken.

 

Visie op Resultaatgericht Samenwerken?

Onze definitie van Resultaatgericht Samenwerken is: ‘Zorgen dat het gemeenschappelijke doel of beter nog: de gemeenschappelijke droom wordt gerealiseerd. Daarvoor doen de teamleden wat nodig is.’

 

Het Gemeenschappelijke DoelVisie op Resultaatgericht Samenwerken

Een gemeenschappelijk doel betekent dat er minstens draagvlak is voor het doel. Lees in dit kader ook ‘Hoe creëer ik draagvlak‘. en ‘Welke eisen stel ik aan een teamdoel‘. Een gemeenschappelijke droom is veel sterker: dit is een toekomst die de teamleden echt willen realiseren. Een intrinsieke motivator dus.

Het begint dus bij een gemeenschappelijk doel. Als dit glashelder is geeft dit richting in alle besluiten die dagelijks moeten worden genomen. Meestal zijn mensen dan prima in staat zelf de juiste keuze te maken omdat de criteria glashelder zijn: welk besluit past het best bij ons gemeenschappelijk doel? Dit geldt voor strategische besluiten, maar zeker ook voor besluiten op het operationele niveau.

 

Hoe gaan we met elkaar om binnen een team?

Vervolgens kom je bij de manier waarop je wil samenwerken. Hierbij komen ‘structurele’ zaken aan de orde als taakverdeling, verantwoordelijkheden, doelstellingen, korte termijn prioriteiten en overlegstructuur. Het team kan hier vrij in zijn om dit te beslissen. Ook hier is het criterium: wat is er nodig om onze droom te realiseren.

Naast de structurele zaken is de subjectieve beleving van teamleden over ‘de manier waarop’ altijd van belang. De een is super taakgericht, de ander wat meer mensgericht. Mensen zijn uniek en verschillend en dat elk team uniek en verschillend. Dit betekent dat er niet 1 manier is die voor alle teams het beste werkt. Elk team is zal dus afspraken maken over ‘de manier waarop’ om de beleving optimaal te krijgen. Hier is geen ruimte voor ‘wie heeft er gelijk’. De enige vraag die hier relevant is: hoe gaan we het doen, zodat iedereen zich hier senang bij voelt en kan doen wat nodig is. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn o.a.:

 

Wat is jouw gebruiksaanwijzing en persoonlijke stijl? Wat is de mijne? Hoe houden we hier rekening mee?

Gaan we elkaar feedback geven? en zo ja hoe en met welke intentie?

Komen we onze afspraken na?

Hoe lossen we meningsverschillen of zelfs conflicten op?

Welke besluitvormingsprocedure hanteren we?

etc.

 

Samenwerken

De manier waarop mensen met elkaar omgaan is bepalend voor het realiseren van de droom. Als je door de ondergrens zakt gaat het niet gebeuren. Andersom kun je elkaar aanvullen, uitdagen, stimuleren, helpen en samen naar grote hoogten stijgen.

 

Hoe beter het ‘HOE’ is uitgelijnd met de voorkeuren van de teamleden, hoe minder energie er besteedt hoeft te worden aan EGO-dingetjes. Lees in dit kader ook: EGO dingetjes, stop ermee! en ‘Ben jij je ego de baas?’

 

Ga terug naar Resultaatgericht Samenwerken Kennisbank of download het E-paper Teamontwikkeling

 

Download E-paper Teamontwikkeling