7 factoren voor een succesvol ontwikkeltraject


toolbox

toolbox

 

 

Delphi heeft inmiddels tientallen cultuur ontwikkeltrajecten begeleid. Hier beschrijven we 7 belangrijke factoren voor succes. Geen theoretisch lijstje, maar gebaseerd op het echte werk!

1. Een heldere en realistische doelstelling
Het is van begin af aan duidelijk wat men wil realiseren. De realisatie ervan ligt binnen de invloedssfeer van het team en de doelstelling wordt vooraf naar ALLE betrokkenen gecommuniceerd. De nek wordt uitgestoken!

2. Commitment
Dit is sterker dan draagvlak! Commitment heeft iets ‘vastberadens’. Mensen kiezen ervoor hun persoonlijke lot te verbinden aan de uitkomst. Ze nemen dus risico. Het commitment van de leider is doorslaggevend! Dit betekent overigens geenszins dat alles snel moet, dat dingen niet geleidelijk zouden kunnen of dat er geen inspraak zou zijn. Commitment staat los van de uitkomst, maar zegt alles over het proces!

3. Individueel leerproces
Alle betrokkenen kiezen ervoor te experimenteren met hun eigen gedrag. Ze kiezen actieplannen, ze reflecteren en zijn open over de uitkomsten. Persoonlijke uitdagingen worden aangepakt.

4. Inclusiviteit en samen leren
Men werkt samen aan de verandering, lost onderlinge conflicten écht op en de deelnemers zijn in staat om samen problemen op te lossen. Volhouden is het devies, vooral bij tegenslagen en bij (vermeende) terugval. Alle relevante spelers doen mee en worden hiertoe uitgenodigd. Niemand wordt uitgesloten.

5. Aandacht, discipline en prioriteit
Toepassen van de actieplannen, elkaar helpen, evalueren en reflecteren krijgen prioriteit. Een afspraak is een afspraak en die wordt nagekomen.

6. Vertrouwen, ontspanning en plezier
Er is voldoende vertrouwen om open en transparant te kunnen zijn. Men is bereid hierin een zeker risico te nemen. Ontspanning en plezier horen er ook bij! Fouten maken mag, deelnemers hebben de zekerheid dat ze niet ‘gepakt’ worden door collega’s maar juist gesteund. Iedereen mag zichzelf zijn.

7. De gekozen richting is o.k.
Wat men wil, is ook wat nodig is. Het past in de ontwikkelingsrichting van de organisatie en de markt. Geforceerd tegen de stroom ingaan heeft geen zin.