Effecten van koude op ziekteverzuim


16 september 2016 zijn de resultaten bekend geworden van de Cool Challenge. Het effect van koud douchen. Om maar met de conclusie te beginnen:

 

De groep die koud doucht heeft 29% minder ziekteverzuim dan de controlegroep die gewoon warm blijft douchen

image-4250433De opzet van het onderzoek in het kort (overgenomen van het artikel van Koen de Jong):

Met een team artsen is Buijze (AMC) aan de slag gegaan. Samen met Inger N. Sierevelt, Bas C. J. M. Van der Heijden, Marcel G. Dijkgraaf en Monique H. W. Frings –Dresen heeft hij een online-vragenlijst samengesteld die deelnemers moesten invullen.

Na goedkeuring van de medisch ethische commissie van het AMC zoekt Buijze meer dan 3000 proefpersonen.

Buijze krijgt de proefpersonen bij elkaar.

Op 1 januari 2015 doen 3018 mensen mee aan het onderzoek met de naam Cool Challenge. De deelnemers wordt gevraagd om één maand, iedere dag, koud te douchen.

Ze worden verdeeld in 4 groepen:

Groep 1 doucht 30 seconden koud (na een warme douche)

Groep 2 doucht 60 seconden koud (na een warme douche)

Groep 3 doucht 90 seconden koud (na een warme douche)

Groep 4 doucht warm, net als anders

De uitkomsten zijn opvallend:

29% minder ziekteverzuim
Het maakt niet uit of je 30, 60 of 90 seconden koud doucht
Meer dan 90% neemt zich voor koud te blijven douchen
Meer dan 60% doucht ook 3 maanden na de start van het onderzoek nog koud af
Deelnemers melden een hoger energielevel
Dit onderzoek is gedaan met vragenlijsten die de deelnemers per mail zelf moesten beantwoorden.

De vragenlijsten die gebruikt zijn om de kwaliteit van leven te toetsen zijn erkende vragenlijsten; Short Form 36. Om de productiviteit op het werk te meten is gebruik gemaakt van Utrecht Work Engagement Scale.

Verder hielden deelnemers bij hoeveel dagen ze zich ziek gemeld hebben of klachten hadden.

Een nadeel van het onderzoek is een mogelijk placebo-effect omdat mensen niet ‘blind’ aan het onderzoek mee konden doen. Deelnemers wisten of ze in de controle-groep zaten of niet.

Vervolgonderzoek is wenselijk.

 

 

Persoonlijke ervaring

Inmiddels heb ik persoonlijk de voordelen van koude ervaren. Gedurende twee jaar volg ik de methode van Wim Hof (the Iceman). Deze uitkomst verbaast me dan ook niet. Koude verhoogt je energieniveau en je productiviteit. Zeker als je dit combineert met de juiste ademhalingstechnieken. Doordat je je beter voelt heb je minder behoefte aan andere dingen die niet goed voor je zijn. Het werkt dus door.

 

Wat heb je hieraan als bedrijf?

Faciliteer de medewerkers die hierin geïnteresseerd zijn. Het kost niks en de methoden zijn uiterst simpel. Er ontstaat een compleet nieuwe dynamiek. Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun eigen gezondheid en energieniveau. Mensen ontwikkelen meer veerkracht in stressvolle situaties en nemen daardoor betere besluiten. Het is fun om te doen en ervaringen uit te wisselen. O ja, het ziekteverzuim daalt ook nog…

 

Lees het complete onderzoek van Buijze

NB: er is expliciet gemeld dat koud douchen niet zomaargeschikt is voor mensen met hart en/of vaatziekten(RTL nieuws)Hier wordt door het AMC nog een nader onderzoek voor opgezet. (Toegevoegd omdat niet iedereen het hele onderzoek leest).

Meedoen aan de Cool Challenge 2017

 

Mail naar Seline Huisman of Goof van Kalmthout over de vraag hoe je gezondheid en vitaliteit kunt stimuleren binnen je eigen organisatie