Functioneringsgesprek of beoordeling als ‘konijn uit de hoge hoed’?


Druk, druk, druk….
In te veel organisaties worden de functionerings- en beoordelingsgesprekken in de maand december gehouden. Vaak een korte maand waarin toch al met een eindsprint naar de jaarafsluiting wordt gerend. Daardoor ontstaat een flinke belasting voor de organisatie.

En in die sfeer is het resultaat van die gesprekken zelden bevredigend voor medewerker én manager. Het creëert vooral frustraties. Niet voor niets zijn er grote bedrijven die gespreksrondes afschaffen.

Samen werken aan hetzelfde doel, continu feedback in het team, heldere kaders en vrijheden voor professionals: daar heb ik in eerdere vlogs al aandacht aan gegeven. In die sfeer van Mindconnection wordt er Resultaatgericht Samengewerkt en is er continu feedback en inspraak. Teamleden dragen dan graag het maximale bij.

Zit je nog niet in die flow? Splits dan de functioneringsthema’s van de beoordelingsgesprekken.
Over het functioneren gaat het eigenlijk continu, maar zeker meerdere keren per jaar. Iedereen heeft behoefte aan afstemming. Begin positief, bijvoorbeeld met deze structuur:

– Wat vind je zelf dat je goed hebt gedaan?
– Wil je van mij weten wat ik vind dat je goed doet?
– Wat vind je zelf dat je in de komende periode beter kan doen?
– Wil je van mij weten wat ik vind dat je nog kunt verbeteren?
– Maak concrete afspraken!

Daarnaast is het essentieel om minimaal één keer per jaar rustig de balans op te maken met een medewerker en elkaars visie te delen. Kies dan een passend rustig tijdstip.
Het beoordelingsgesprek mag geen verrassing zijn!